Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023 : Program och projekthandbok
Julkaistu

30.08.2021

ISBN

978-952-00-7153-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7153-0

Asiasanat ja teemat

finansiering, socialvård, hälso- och sjukvård, bidrag, projekt, utveckling, socialtjänster, hälsovårdtjänster, välfärdsområde

Sivumäärä

73

Info

Statsminister Sanna Marins regering verkställer programmet Framtidens social- och hälso-central. I programmet utvecklas tjänsterna på basnivå inom social-, hälso- och sjukvården – tillgången till dem ska förbättras och tjänsterna ska samordnas så att de motsvarar människors behov.

Programmet består av två delar: programmet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023 (Del I) och projekthandboken (Del II). I programdelen (Del I) beskrivs målen för programmet och de viktigaste åtgärderna för att uppnå målen. Syftet med programmet är att stödja de framtida välfärdsområdena i att bereda och ta i bruk de nya, heltäckande social- och hälsocentralerna där människor smidigt kan få den hjälp de behöver redan vid den första kontakten.

Programmet har fem mål:

1. Förbättra tillgången till tjänster med kontinuitet som ges på lika grunder och i rätt tid

2. Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete

3. Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt

4. Säkerställa att tjänsterna är sektorsövergripande och interoperatibla

5. Dämpa kostnadsökningen

Programmet och dess mål länkas samman med det nationella och regionala genomförandet av strukturreformen inom social- och hälsovården. Programmet genomförs genom välfärdsområdnas projekthelheter, som stöds med statsunderstöd under åren 2020–2023. I projekthandboken (Del II) beskrivs användningsändamålen för statsunderstöden för programmet samt de principer och förfaranden som iakttas vid ansökan om och beviljande av statsunderstöd och vid administreringen, genomförandet, utvärderingen och rapporteringen av projekten. Syftet är att i projekten utnyttja de befintliga verksamhetsmodeller och den goda praxis som redan finns och som fungerar väl.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy