Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille
Julkaistu

11.08.2021

ISBN

978-952-383-370-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-370-8

Asiasanat ja teemat

lapset (ikäryhmät), nuoret, lapsen oikeudet, vaikutukset, hallituksen esitykset, säädösvalmistelu, lapsivaikutusten arviointi, lainvalmistelu

Sivumäärä

93

Info

Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille on laadittu osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Käsikirjassa tarkastellaan lapsivaikutusten arviointia säädösvalmistelussa sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta. Teoreettinen tarkastelu pitää sisällään lapsiin ja nuoriin kohdistuvan vaikutusten arvioinnin oikeudellista perustaa ja keskeisten käsitteiden määrittelyä. Käytännön näkökulmalla pyritään antamaan konkreettista apua lainvalmistelijoille lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

Käsikirjassa käsitellään myös lasten ja nuorten kuulemista osana lapsivaikutusten arviointia. Julkaisussa korostetaan lapsivaikutusten arviointia osana koko lainvalmisteluprosessia ja esitetään käytännön toimintaohjeita vaikutusten arvioinnin tueksi sekä ehdotuksia lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi.

Käsikirjaa varten on tehty sähköinen kysely kansallisen lapsistrategian virkamiestyöryhmälle ja muille lainvalmistelijoille ministeriöissä. Tämän lisäksi toteutettiin ministeriöiden virkahenkilöiden haastatteluja. Käsikirjassa tuodaan esille keskeisiä lapsivaikutusten arviointia edistäviä ja estäviä tekijöitä lainvalmistelussa. Ne perustuvat virkahenkilöiden näkemyksiin ja aiempaan tutkimustietoon. Virkahenkilöiltä saaduilla näkemyksillä on ollut myös keskeinen rooli käsikirjan lopussa esitettyjen kehittämisehdotusten laatimisessa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy