Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Toimeentulotukilain uudistamista valmisteleva työryhmä : Työryhmän loppumietintö
Julkaistu

10.08.2021

ISBN

978-952-00-5598-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5598-1

Asiasanat ja teemat

toimeentulotuki, sosiaaliturva, sosiaalihuolto, perusoikeudet

Sivumäärä

89

Info

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän. Tehtävänä oli tehdä ehdotus lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joiden tulee vahvistaa toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena.

Työryhmä teki välimietinnön helmikuussa 2021. Siinä käytiin läpi vaihtoehtoja, joilla voidaan kehittää perustoimeentulotuen ja sosiaalihuollon yhteyttä. Esillä kolme pääsuuntaa: 1) nykytilan kehittäminen (Kela ja sosiaalihuolto jakavat toimeentulotuen toimeenpanon), 2) tuen luonteen kehittäminen (Kelan perustoimeentulotuesta kehitetään ensisijainen etuus ja toimeentulotuesta tehdään sosiaalihuollon harkinnanvarainen tuki) sekä 3) tuleville hyvinvointialueille siirretty tuki (toimeentulotuki siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle). Valmistelua jatkettiin nykytilan kehittämisen pohjalta.

Työryhmän loppumietinnössä käsitellään toimeentulotukilainsäädännön ja toimeenpanon nykytilaa, valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä sekä suhdetta sosiaalihuoltoon ja ensisijaisiin etuuksiin. Tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja viranomaisten vastuita, jotta haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin. Työryhmä esittää lainsäädännön muutoksiin tähtääviä ehdotuksia sekä toimeenpanon kehittämis- ja muussa valmistelussa huomioitavia ehdotuksia.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy