Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Guide för studerandehälsovården 2021
Julkaistu

09.07.2021

ISBN

978-952-00-9699-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9699-1

Asiasanat ja teemat

studenthälsovård, studerande, studieförmåga, studiemiljö, mentalvårdstjänster, munhälsa, hälsovårdstjänster, Studenternas hälsovårdsstiftelse, Folkpensionsanstalten

Sivumäärä

135

Info

Studerandehälsovården ordnar hälso- och sjukvård för studerande och främjar studerandes hälsa och studieförmåga samt välbefinnandet i studiemiljön och studerandegemenskapen. Ändringar i den lagstiftning som styr verksamheten samt en förändrad verksamhetsmiljö har medfört ett behov av nya anvisningar, och därför publicerades denna guide våren 2020 och uppdaterades i början av 2021.

I guiden presenteras studerandehälsovårdens lagstadgade uppgifter. Dessutom innehåller guiden anvisningar för det praktiska genomförandet av dessa och rekommendationer om bästa praxis. I guiden specificeras särskilt innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna, definitionen av studerande som är berättigade till studerandehälsovård, statistikföringen, de hälsogranskningar som görs enligt exponeringen i arbetet, praxis vid behov av särskilt stöd samt tjänsterna för internationella studerande. I innehållet tas hänsyn även till att yrkeshögskolestuderande kommer att omfattas av Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster samt till ändringen av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen. Vid uppdateringen av guiden 2021 kompletterades guiden med rekommendationer för personaldimensionering av hälsovårdare och läkare.

Syftet med guiden är att stärka den samlade studerandehälsovården och förenhetliga praxis inom den på olika håll i landet. Guiden för studerandehälsovården är avsedd i synnerhet för yrkespersoner och ansvarspersoner inom studerandehälsovården för andra stadiet och högskolorna, men även för beslutsfattare och samarbetspartner.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy