Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Utredning om trygghetskänslan hos personer som hör till sårbara grupper
Julkaistu

23.06.2021

ISBN

978-952-324-555-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-555-6

Asiasanat ja teemat

inre säkerhet, jämlikhet, sårbarhet, säkerhet och trygghet, myndigheter, likabehandling, tjänstedesign, sårbara grupper, säkerhetsmyndigheter, trygghetskänsla, förtroende för myndigheterna

Sivumäärä

31

Info

År 2020 bereddes vid inrikesministeriet en redogörelse för den inre säkerheten vars mål är att säkra att Finland i framtiden är ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper. Som ett led i beredningen av redogörelsen genomförde inrikesministeriet en enkät som riktades till vissa befolkningsgrupper som bedömdes vara i den mest utsatta ställningen. Syftet med enkäten, som genomfördes med hjälp av tjänstedesign, var att utreda trygghetskänslan hos de olika grupperna och att finna ett människoorienterat perspektiv i utvecklingen av framtidens tjänster. De som besvarade enkäten hade både goda och dåliga erfarenheter av säkerhetsmyndigheterna, men förtroendet för myndigheterna var i regel på en god nivå. Av de säkerhetsincidenter som respondenterna råkat ut för lyftes fram i synnerhet erfarenheter av diskriminering och trakasserier. I framtiden önskades av myndigheterna i synnerhet lättillgängliga tjänster med låg tröskel. Utifrån utredningen rekommenderas att man

1. måste satsa på det förebyggande säkerhetsarbetet och främjandet av den totala välfärden

2. måste ingripa i diskriminering och främja likabehandling på ett effektivt sätt

3. vid planeringen av verksamheten bör beakta behoven hos människor i utsatt ställning

4. bör utveckla interna utbildningar utifrån materialet

5. måste upprepa enkäten för att få jämförande material

6. bör utvidga utredningens perspektiv

7. bör stärka samarbetet med olika forskningsaktörer.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy