Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Saamelaisten oikeuksien toteutuminen muinaisjäännösten suojelussa
Julkaistu

22.06.2021

ISBN

978-952-263-854-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-854-0

Asiasanat ja teemat

saamelaiset, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, oikeudet, itsemäärääminen, itsehallinto, kulttuuri

Sivumäärä

213

Info

Saamelaisten kulttuuriperintö kuuluu saamelaisten perustuslailliseen oikeuteen alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan (PL 17.3 §) sekä sitä koskevaan kulttuuri-itsehallintoon (PL 121.4 §). Muinaisjäännökset ovat arkeologista kulttuuriperintöä, jota suojellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta, historiasta ja kulttuurista.

Saamelaisten kotiseutualueella ja osin sen rajojen ulkopuolellakin voi esiintyä saamelaiskulttuuriin lukeutuvia muinaisjäännöksiä, kuten pyhiä paikkoja, poroerotuspaikkoja, pyyntikuoppia ja kotasijoja. Näihin paikkoihin liittyy myös aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tarinoita, perinnetietoa, arvoja ja uskomuksia. Muinaisjäännöksiä suojellaan muinaismuistolailla, jota ollaan parasta aikaa uudistamassa. Saamelaisten oikeudet on tarkoitus vahvistaa uudessa laissa. Tämä selvitys pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana omaan kulttuuriperintöönsä.

Selvityksen kohteena ovat saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet, keskeiset kansainväliset kulttuuriperintösopimukset sekä saamelaisten kulttuuriperinnön suoja kansallisessa lainsäädännössä. Selvityksessä kuvaillaan saamelaiskulttuurin kannalta keskeisiä erityiskysymyksiä, jotka tulisi huomioida muinaismuistolain uudistuksessa. Selvitys sisältää myös oikeudellisen analyysin saamelaiskäräjien toimivallasta suhteessa saamelaisista muinaisjäännöksistä päättämiseen sekä ehdotuksia keinoista saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja kulttuuri-itsehallinnon vahvistamiseksi muinaisjäännösten suojelussa.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy