Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Perusoikeusbarometri
Julkaistu

22.06.2021

ISBN

978-952-259-821-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-821-9

Asiasanat ja teemat

perusoikeudet, asenteet, vähemmistöt, syrjintä, kielelliset väestöryhmät, vammaiset, toimintarajoitteet

Sivumäärä

142

Info

Perusoikeusbarometri on oikeusministeriön ja Ihmisoikeuskeskuksen tutkimushanke, jossa selvitettiin koko väestön, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden sekä kielivähemmistöjen (venäjän-, arabian- ja ruotsinkieliset) näkemyksiä ja kokemuksia perusoikeuksista. Barometri perustuu Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimaan verkkokyselyyn. Barometrin kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastasin raportin tilastoajosta. Perusoikeusbarometrin tulokset eivät ole kaikilta osin yleistettävissä, koska kyselyyn vastanneiden osuus on joidenkin vastaajaryhmien osalta alhainen ja lisäksi vastaamisen kesken jättäneiden osuus on monessa vastaajaryhmässä korkea.

Barometrin tulosten mukaan

  • Vastaajilla on myönteinen näkemys ihmisoikeuksista. Kaikissa vastaajaryhmissä suurin osa (94–98 %) on sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä rakennettaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa.
  • Vastaajat pitävät demokratian kannalta tärkeänä muun muassa vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, vähemmistöjen oikeuksien suojelua ja sitä, että media tuottaa kansalaisille luotettavaa tietoa.
  • Suurin osa vastaajista kaikissa vastaajaryhmissä on sitä mieltä, että poliisi kohtelee ihmisiä kunnioittavasti aina tai usein.
  • Suurin osa vastaajista uskoo siihen, että tuomarit voivat tehdä työnsä ilman, että maan hallitus vaikuttaa siihen.
  • Asioidessaan julkishallinnon tai paikallisten viranomaisten kanssa vastaajat kertovat kokeneensa ongelmalliseksi muun muassa pitkän käsittelyajan, vaikeuden löytää tietoa ja sen, ettei tarvittavaa palvelua tai tietoa ollut saatavilla internetissä.
  • Kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että he luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan mieluummin viranomaiselle kuin yksityiselle yritykselle.
  • Eroja vastaajaryhmien välillä ilmenee erityisesti häirinnän, syrjinnän ja väkivallan kokemuksissa. Arabiankielisillä miehillä on muita vastaajaryhmiä enemmän eri muotoisen häirinnän, syrjinnän ja väkivallan kokemuksia.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy