Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Polisens program för trafikövervakning och trafiksäkerhet 2021–2030
Julkaistu

18.06.2021

ISBN

978-952-324-559-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-559-4

Asiasanat ja teemat

sisäinen turvallisuus, liikenneturvallisuus, liikennevalvonta, rikokset, harmaa talous, inre säkerhet, trafiksäkerhet, trafikövervakning, brott, grå ekonomi

Sivumäärä

70

Info

Polisen har till uppgift att säkerställa att trafiksystemet fungerar på planerat sätt. Det samhälleliga effektmålet för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är att: 1) minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken samt grå ekonomi i yrkestrafik och 2) förebygga, avslöja och utreda trafikbrott och brott som förekommer i trafiken och föra sådana brott till åtalsprövning samt att upprätthålla trafiksäkerheten.

De allmänna målen för polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är att: 1) trafikövervakningen och trafiksäkerhetsarbetet sker på ett förebyggande, samarbetsinriktat och informationsstyrt sätt och stöder polisens övriga mål, 2) kompetensen säkerställs, 3) tekniken utnyttjas effektivt och 4) polisen informerar aktivt och verkningsfullt.

Polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete bidrar till att trafiksäkerheten förbättras och de samhälleliga skadeverkningarna minskar. Målet är att inverka på i synnerhet följande faktorer: 1) körhälsa och uppmärksamhet, 2) alkohol, narkotika och läkemedel, 3) unga personer, 4) körsätt och körhastigheter, 5) användning av säkerhetsbälte, säkerhetsanordningar för barn och skyddsutrustning, 6) ouppmärksamhet (tekniska anordningar, mobila enheter, andra aktiviteter), 7) gång, cykling och övergångsställen, 8) yrkestrafik, transportbrott och grå ekonomi inom vägtransporter.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy