Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet
Julkaistu

17.06.2021

ISBN

978-952-383-888-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-888-8

Asiasanat ja teemat

invandrare, integrationsfrämjande, invandring, invandringspolitik, integrationspolitik, integration

Sivumäärä

144

Info

Syftet med statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet är att skapa riktlinjer för hur integrationsfrämjandet ska utvecklas så att man kan säkerställa att den ökande invandrarbefolkningen är delaktig i samhället och att också invandrarnas kompetens utnyttjas för att bemöta stora omvälvningar i samhället, till exempel att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Redogörelsen utgör det övergripande åtgärdsprogram gällande behovet av att se över integreringsåtgärderna och de reformer som ska göras som riksdagens förutsatte i betänkande (ReUB 6/2018 rd).

Den målbild som presenteras i redogörelsen och de åtgärder som behövs för att uppnå den baserar sig på en analys av nuläget och de centrala förändringarna. Redogörelsen innehåller en lägesbild av integrationen och relationerna mellan befolkningsgrupperna, och som grund för utarbetandet av den har man i stor utsträckning utnyttjat forskningsdata.

Redogörelsen innehåller förslag till åtgärder för att utveckla strukturer och tjänster i syfte att svara på förändringarna i omvärlden, stärka integrationen, sysselsättningen och delaktigheten i fråga om den mångsidiga invandrarbefolkningen samt goda befolkningsrelationer. I syfte att utveckla integrationsfrämjandet i inledningsskedet föreslås att ett nytt slags integrationsprogram ska upprättas. I redogörelsen föreslås också att det allmänna systemet för tjänster och utbildning ska utvecklas så att det bättre lämpar sig för invandrare.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy