Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua
Julkaistu

15.06.2021

ISBN

978-952-263-838-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0

Asiasanat ja teemat

korkea-asteen koulutus, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, osallisuus, esteettömyys, syrjintä, korkeakoulut, moninaisuus, vähemmistöt, häirintä, rasismi, koulutuksellinen tasa-arvo, mahdollisuuksien tasa-arvo, aliedustetut ryhmät

Sivumäärä

228

Info

Suunnitelma perustuu PM Marinin hallitusohjelmaan. Korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuussuunnitelmassa on taustoitettu sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutumista ja esitetty tavoitteita ja linjauksia saavutettavuuden edistämiseksi kaikkien korkeakoulussa toimivien ja kohdennetusti aliedustettuihin ja vähemmistöryhmiin kuuluvien osalta. Tarkastelun taustatekijöitä ovat perhetausta, korkeakoulutuksen alueellinen saavutettavuus, sukupuolen mukainen eriytyminen, maahanmuuttotaustaisuus, toimintarajoitteisuus ja vammaisuus, kuuluminen kielellisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin, erilainen oppijuus sekä kuuluminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Suunnitelmassa on tutkitun tiedon ja kansainvälisen vertailun pohjalta kuvattu korkeakoulutuksen saavutettavuuden tila Suomessa ja esitetty 38 tavoitetta, joilla saavutettavuutta, osallisuutta ja moninaisuutta edistetään. Tavoitteeksi esitetään muun muassa, että korkeakoulutuksen saavutettavuus kirjataan yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin ja korkeakoulut tuottavat valtakunnallista suunnitelmaa hyödyntäen omat saavutettavuussuunnitelmansa, jotka kytketään osaksi korkeakoulujen ohjausta. Tietopohjaa korkeakouluopiskelijoiden taustoista vahvistetaan ja tuotetaan edistymisen seurannan ja arvioinnin mahdollistavat indikaattorit. Saavutettavuusfoorumi

laatii yksityiskohtaisen toimenpideohjelman.

Hinta

64,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy