Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Oppimisanalytiikan viitekehys : Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä
Julkaistu

10.06.2021

ISBN

978-952-263-842-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-842-7

Asiasanat ja teemat

koulutus, opetusteknologia, opetustyö, oppiminen, tiedonhallinta, tietosuoja, etiikka, laintulkinta, oppimisanalytiikka

Sivumäärä

74

Info

Tämä oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia analytiikan tekemisen tueksi Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama asiantuntijaryhmä on laatinut sen yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi, ja se on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Viitekehys on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka yhdessä johdantoluvun kanssa pyrkivät luomaan mahdollisimman laajan kokonaiskuvan aiheesta. Kolme ensimmäistä osaa syventävät johdanto-osan pohjatietoja, ja ne antavat lukijalle monipuolisen katsauksen oppimisanalytiikan käyttöönoton vaiheisiin tavoitteiden asettamisesta aina analytiikkajärjestelmien hankintaan ja käyttöön asti – elinkaariajattelua unohtamatta.

Viimeinen osa-alue listaa tärkeimpiä lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä, joita koulutustoimijan tulisi miettiä halutessaan hyödyntää oppimisanalytiikkaa toiminnassaan. Suurimpaan osaan kysymyksistä ei ole yksiselitteisiä oikeita tai vääriä vastauksia, vaan tarkasteltava taso ja konteksti vaikuttavat arviointiin. Kysymyksien sekä niiden yhteyteen nostettujen esimerkkien ja näkökulmien toivotaan helpottavan oppimisanalytiikan käytön eettisyyden tai lainmukaisuuden arviointia sekä lisäävän keskustelua oppimisanalytiikan käyttämisestä.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy