Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistaminen : Työryhmäraportti
Julkaistu

08.06.2021

ISBN

978-952-367-696-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-696-1

Asiasanat ja teemat

lähdevero, osingot, kiinteistösijoittaminen, rahastot, verotus, osinkoverotus

Sivumäärä

229

Info

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää eräiden osinkotulojen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista. Työryhmän selvityksen kohteena olevia aiheita on tarkasteltu omina kokonaisuuksinaan, mutta ottaen huomioon myös niiden väliset yhtymäkohdat. EU-oikeudesta johtuen myös kotimaisten toimijoiden verokohtelua on muutettava, jos vastaavien ulkomaisten toimijoiden verokohtelua halutaan muuttaa.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti työryhmä on selvittänyt veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuutta rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille käyttöön otettavaan 5 prosentin lähdeveroon. Työryhmä katsoo, että osinko-jen 5 prosentin lähdeveroa ei olisi perusteltua ottaa osaksi Suomen verojärjestelmää.

Kiinteistösijoittamista on pyritty arvioimaan kokonaisuutena ja tunnistamaan ne tilanteet, joissa Suomen verotusoikeus kiinteistöstä suoraan tai välillisesti saatuun tuloon jää toteutumatta.

Työryhmä on tarkastellut erityisesti kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verokohtelua ja siinä erityisesti läpivirtausmallia. Verotuksen ennakoitavuus huomioon ottaen rahastojen verotuksen tarkastelu olisi perusteltua siinä vaiheessa, kun nykyiseen rahastojen verosääntelyyn liittyvä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu on saatu.

Kiinteistöjen välillisten luovutusten osalta kansallista sääntelyä tuloverolaissa olisi veropohjan tiivistämiseksi perusteltua muuttaa, jotta mahdollistettaisiin aikaisempaa laajemmin useassa verosopimuksessa sallittu verotusoikeuden käyttö.

Hinta

59,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy