Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sisäministeriön hallinnonalan koronaitsearviointi : Kevään 2020 poikkeusoloista eteenpäin
Julkaistu

07.06.2021

ISBN

978-952-324-543-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-543-3

Asiasanat ja teemat

sisäinen turvallisuus, arviointi, epidemiat, itsearviointi, kriisivalmius, poikkeusolot, sisäasiainhallinto

Sivumäärä

19

Info

Sisäministeriö käynnisti syyskuussa 2020 koko hallinnonalan kattavan koronaitsearvioinnin. Hanketta valmisteltiin hallinto- ja kehittämisosaston ja kansallisen turvallisuuden yksikön yhteistyönä. Valmistelu pohjautui sisäministerin näkemykseen valmiusjärjestelyjen arvioimisen tärkeydestä osana keväällä 2020 vallinneita poikkeusoloja ja kriisivalmiuden kehittämisestä pahimpien skenaarioiden varalle. Itsearviointi toteutettiin kehittävän arvioinnin menetelmin. Arvioinnissa hyödynnettiin laajasti erilaisia dokumenttiaineistoja sekä toteutettiin koko hallinnonalan työntekijöille suunnattu kysely. Henkilöstönäkökulmasta keskeisimmät teemat kiteytyvät jaksamiseen pitkittyneessä häiriötilanteessa sekä henkilöstön suojaamiseen ja riittävyyteen pandemian aikana. Niin sisäinen kuin ulkoinenkin viestintä ovat pandemian aikana joutuneet suuren paineen alle, ja laajamittaiseen etätyöhön siirtyminen on aiheuttanut kuormitusta tietojärjestelmille ja tietoturvalle. Viranomaisten toimivaltuuksissa on ollut epäselvyyttä, vaikkakin kansalaisten luottamus sisäisen turvallisuuden viranomaisiin on säilynyt hyvänä koko pandemian ajan. Tilannekuvaan ja toiminnan koordinaatioon liittyen kriittisinä tekijöinä vaikuttavat nousevan esiin tilannetiedon keräämisen prosessi hallinnonalan sisäisesti, tiedonkeruun koordinaatio, tilannekuvatiedon analyysi sekä analyysiin pohjaava lyhyen aikavälin ennakointi.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy