Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Program för en nationell reform av vattentjänster
Julkaistu

04.06.2021

ISBN

978-952-366-374-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-374-9

Asiasanat ja teemat

offentliga sektorn, vattentjänstverk, lag om vattentjänster, vattentjänster, vattentjänster, vattentjänstverk, vattentjänstlagstiftning, offentliga sektorn

Sivumäärä

22

Info

Programmet i den nationella vattentjänstreformen har förberetts år 2020–2021 under ledning av jord- och skogsbruksministeriet i ett övergripande samarbete med aktörer inom vattentjänstsektorn. Även de övriga ministerierna, myndigheter, vattentjänstverk och föreningar som företräder dem, kommunsektorn samt andra centrala aktörer inom vattentjänstområdet har deltagit i arbetet .

Programmet målar upp en gemensam vision om ansvarsfulla vattentjänster 2030. Ett ansvarsfullt vattentjänstområde tryggar högklassiga och säkra vattentjänster och är en klimatneutral föregångare inom cirkulär ekonomi. I programmet presenteras också ett åtgärdsprogram för att uppnå visionen. Genomförandet av åtgärdsprogrammet kräver alla aktörers engagemang och medverkan i formandet av en gemensam framtid.

Genomförandet av programmet börjar omedelbart och förverkligandet följs upp i samarbete med aktörer inom vattentjäns

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy