Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely
Julkaistu

01.06.2021

ISBN

978-952-383-229-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-229-9

Asiasanat ja teemat

ilmastonsuojelu, kasvihuonekaasut, ympäristöluvat, sääntely, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

141

Info

Hankkeessa selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja ilmastovaikutusten arvioinnin kytkemiseksi toimintojen ympäristönsuojelulain mukaiseen lupamenettelyyn. Työssä otettiin huomioon kansallisen ja EU:n ilmastopolitiikan kehittyminen sekä neljän vertailumaan sääntelyratkaisut.

Ympäristöluvanvaraisista toiminnoista merkittävimpiä ilmastovaikutuksia aiheuttavat päästökaupan piirissä olevat teolliset toiminnat. Muiksi ympäristöluvanvaraisiksi toiminnoiksi, joiden ilmastovaikutusten sääntelyllä voisi olla merkittävyyttä, tunnistettiin jätteenpoltto, kaivokset ja turvetuotanto.

Toiminnan ilmastovaikutusten määrittely on sääntelyn kehittämisen kannalta olennainen kysymys. Erityisesti epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ilmastovaikutusten käsittely ympäristölupamenettelyssä vaatisi ohjeistuksen laatimista ja laskentatyökalujen kehittämistä.

Hankkeen tarkastelemat sääntelyvaihtoehdot olivat: 1) ilmastovaikutusten arviointi ympäristölupamenettelyssä, 2) lupamääräysten antaminen ilmastovaikutuksista sekä 3) ilmastovaikutukset lupaedellytyksenä. Lisäksi käsiteltiin neljäntenä vaihtoehtona ympäristönsuojelulain tarkistamista liittyen energiatehokkuuteen, ilmastosuunnitelmien huomioon ottamiseen, toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen sekä velvollisuuteen ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Vaihtoehtoja voidaan ottaa käyttöön asteittain tai erilaisilla yhdistelmillä.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy