Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rikosasioiden sovittelupalveluiden siirto oikeusministeriön hallinnonalalle : Lausuntoyhteenveto ohjausryhmän esityksestä
Julkaistu

24.05.2021

ISBN

978-952-259-825-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-825-7

Asiasanat ja teemat

rikosasiat, riita-asiat, sovittelu, restoratiivinen oikeus, oikeusapu, edunvalvonta, oikeus, vapaaehtoiset sovittelijat

Sivumäärä

100

Info

Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 25.2.2020 asettamassa hankkeessa (VN 2750/2020) selvitettiin mahdollisuuksia siirtää rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu oikeusministeriön hallinnonalalle.

Hankkeen ohjausryhmä ehdotti loppuraportissaan (OM 2021:10) sovittelupalveluiden siirtoa ja sovittelupalveluiden tuottamista valtion omana toimintana oikeusapupalveluiden yhteydessä siten, että sovittelun ammattihenkilöstö olisi valtion virkamiehiä. Koulutetut vapaaehtoissovittelijat toteuttaisivat edelleen varsinaiset sovittelut rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolella sovittelun erityispiirteet säilyttäen.

Ohjausryhmän esitystä koskeva lausuntokierros päättyi 9.4. Lausuntoja saatiin 61 kpl.

Selkeästi suurin osa lausunnon antaneista kannatti siirtoa oikeusministeriön hallinnonalalle. Suurinta huolta herätti siirto oikeusapupalveluiden yhteyteen, koska sovittelun restoratiivisen erityisluonteen pelättiin katoavan ja esteellisyyskysymysten heikentävän sovittelupalvelun saatavuutta. Lisäksi kannettiin huolta vapaaehtoissovittelijoiden työskentelyedellytysten säilymisestä.

Lausuntoyhteenvedossa on esitelty kaikki lausunnot koskien lausuntopyynnössä esitettyjä kysymyksiä. Tiivistelmään on nostettu esille myös ne lausunnonantajien kysymykset ja huolet, joita jatkovalmistelussa tulisi lausunnonantajien mielestä ratkaista.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy