Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut
Julkaistu

10.05.2021

ISBN

978-952-383-358-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-358-6

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, maahanmuuttajat, koulutus, osaamiskartoitus, kotoutumiskoulutus, työllisyys, TE-palvelut, koulutuspolku, työllisyyspolku, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

183

Info

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee.

Menetelminä olivat kirjallisuuskatsaus, rekisteritutkimus, kysely, asiantuntija-, fokusryhmä- ja tapaustutkimushaastattelut, maakunnallinen ja kansainvälinen tarkastelu, avoin arviointi sekä työpajatyöskentely. Tutkimuksen moninäkökulmaisuus ja -menetelmäisyys toteutettiin analyyttisenä integraationa.

Tuloksiin perustuen annettiin seuraavat suositukset:

- Systematisoidaan osaamisen kartoittamista ja parannetaan sen kattavuutta.

- Luodaan yhtenäinen tietojärjestelmä, joka palvelee toimijoiden välistä tiedonvaihtoa.

- Lisätään kotoutumiskoulutuksen joustavuutta, jotta se soveltuu paremmin erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.

- Otetaan eri asiakasryhmien tarpeet palvelujen kehittämisessä tietoisemmin huomioon ja parannetaan toimijoiden kokonaiskuvaa palveluista.

- Ylläpidetään palvelutarjonnan ja -kysynnän alueellista tilannekuvaa ja alueellisia yhteistyöfoorumeita.

- Parannetaan asiakaspalautteen hyödyntämistä sekä vahvistetaan asiakkaiden toimijuutta palvelujen käyttäjinä ja kehittäjinä.

- Järjestellään TE-palveluita siten, että ne palvelevat tehokkaammin maahan muuttaneita.

- Kannustetaan ja tuetaan työnantajia maahan muuttaneiden työllistämisessä.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy