Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano : Työryhmän mietintö
Julkaistu

06.05.2021

ISBN

978-952-259-909-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-909-4

Asiasanat ja teemat

kuluttajansuoja, tavarakauppa, tavaran virhe, sähköiset sopimukset, henkilötiedot, kuluttajaoikeus

Sivumäärä

172

Info

Tavarankauppadirektiivin sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi mietinnössä ehdotetaan useita muutoksia kuluttajansuojalain (38/1978) 5 lukuun sekä lisättäväksi kuluttajansuojalakiin uusi 5 a luku. Lisäksi esitetään vähäisiä muutoksia kuluttajansuojalain 2, 10 ja 12 lukuun sekä kauppalain (355/1987) 4 §:ään.

Kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevaan 5 lukuun ehdotetaan muutoksia erityisesti siltä osin kuin luvussa säädetään virheestä ja sen seuraamuksista. Lukuun ehdotetaan myös lisättäväksi erityissäännöksiä digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kaupasta, kuten säännös myyjän velvollisuudesta huolehtia tarvittavista turva- ja muista päivityksistä.

Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevista sopimuksista ehdotetaan säädettäväksi uudessa kuluttajansuojalain 5 a luvussa. Luvussa säädettäisiin digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta, digitaalisen sisällön tai palvelun virheestä ja sen seuraamuksista sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamisesta. Lukua sovellettaisiin paitsi sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut maksamaan digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta kauppahintaa, myös sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja.

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy