Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Velkajärjestelylain muuttaminen : Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen
Julkaistu

06.05.2021

ISBN

978-952-259-889-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-889-9

Asiasanat ja teemat

maksukyvyttömyys, maksukyvyttömyysmenettely, velkajärjestely, konkurssi, yrittäjät

Sivumäärä

146

Info

Mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1023 (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä) III osaston säännökset veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskielloista. Lisäksi hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa mietinnössä ehdotetaan muita muutoksia, jotka helpottaisivat pääsyä velkajärjestelyyn, edesauttaisivat velallisten selviytymistä maksuohjelmasta ja yksinkertaistaisivat menettelyä.

Mietinnössä ehdotetaan, että yritystoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin muuttamalla velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteperusteita aikaisempaa kevyemmiksi, mahdollistamalla velkajärjestelyhakemuksen tekeminen konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta ja parantamalla konkurssiin asetetun velallisen tiedonsaantia velkajärjestelyyn hakeutumisen mahdollisuudesta. Myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden velkajärjestelyyn pääsyn mahdollisuuksia laajennettaisiin. Suurin osa mietinnön ehdotuksista koskisi kuitenkin kaikkia velallisia riippumatta siitä, ovatko he harjoittaneet elinkeinotoimintaa.

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan kevään 2022 aikana, kuitenkin viimeistään maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanon määräaikaan 17.7.2022 mennessä.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy