Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2020
Julkaistu

05.05.2021

ISBN

978-952-383-441-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-441-5

Asiasanat ja teemat

hallituksen esitykset, arviointi, lainsäädäntö, taloudelliset vaikutukset

Sivumäärä

29

Info

Lainsäädännön arviointineuvoston viidettä toimintavuotta sävytti koronaepidemia. Arviointineuvoston keskeinen tehtävä on lausuntojen antaminen hallituksen esitysluonnoksista, mutta ministeriöissä muuhun kuin epidemiaan liittyvä lainsäädännön valmistelu hidastui ja vähensi siten arviointineuvoston käsiteltäväksi tulevien esitysten määrää. Lisäksi arviointineuvoston sihteeristö työskenteli keväällä 2020 poikkeusolojen ajan valtioneuvoston kanslialle, mikä vaikutti neuvoston työskentelyyn.

Vuonna 2020 arviointineuvosto antoi yhteensä 10 lausuntoa. Laajimmat esitykset, joista lausunto annettiin, olivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja laki oppivelvollisuuden pidentämisestä.

Arviointineuvoston havainnot hallituksen esityksistä vuonna 2020 olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuosina. Lausunnoissa kiinnitettiin lähes aina huomiota määrällisen arvioinnin puutteisiin. Puolessa lausunnoissa mainittiin puutteina vaihtoehtoisten keinojen käsittely sekä kustannusten ja hyötyjen arviointi. Lisäksi arviointineuvosto havaitsi puutteita perusoikeusvaikutusten arvioinnissa.

Arviointineuvosto kiinnitti huomiota lausunnoissaan myös epäselvään kirjoittamiseen. Jotkut hallituksen esitykset on kirjoitettu lähinnä asiantuntijoille, jolloin maallikon on vaikea ymmärtää esityksen sisältöä. Lainsäädäntö on tarkoitettu sen kanssa arjessa eläville yrityksille ja kansalaisille.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy