Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Regeringens årsberättelse 2020 : Bilaga 3 Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden
Julkaistu

29.04.2021

ISBN

978-952-383-595-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-595-5

Asiasanat ja teemat

statsrådet, regeringens berättelser, bokslut, ägarstyrning

Sivumäärä

265

Info

Enligt i 46 § i grundlagen ska statsrådet lämna en berättelse till riksdagen om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut. Närmare bestämmelser om regeringens årsberättelse finns i 9 a § i lagen om statsrådet (175/2003) och i 17 och 18 § i lagen om statsbudgeten (423/1988).

I 18 § i lagen om statsbudgeten förutsätts det att de redogörelser för statsfinanserna och skötseln av statsfinanserna samt resultat av statens verksamhet som tas in i regeringens årsberättelse ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten följts och om statens intäkter och kostnader, om statens ekonomiska ställning och resultat (rättvisande bild). På författningsnivå fastställs årsberättelsens innehåll i synnerhet i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Regeringens årsberättelse för 2020 består av fem delar:

Regeringens årsberättelse 2020

Regeringens årsberättelse 2020 Bilaga 1 Ministeriernas resultatöversikter

Regeringens årsberättelse 2020 Bilaga 2 Bokslutskalkyler

Regeringens årsberättelse 2020 Bilaga 3 Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden

Regeringens årsberättelse 2020 Bilaga 4 Statens bolagsinnehav

Hinta

75,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy