Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yliopistoautonomia
Julkaistu

28.04.2021

ISBN

978-952-263-885-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-885-4

Asiasanat ja teemat

yliopistot, yliopistolaki, autonomia, henkilöstö, hallinto, ylioppilaskunta

Sivumäärä

154

Info

Raportissa arvioidaan yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa suhteessa perustuslain vaatimuksiin sekä ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyden perusteita. Arviointia varten on koottu oikeudellinen ja kansainvälinen katsaus sekä laaja kuulemisaineisto.

Yliopistoilla on perustuslain mukaan itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Yliopistolaissa ovat hallintorakenteiden yleiset puitteet ja keskeiset toimielimet. Selvitysryhmän näkemyksen mukaan laintasoisen sääntelyn ei tule olla nykyistä yksityiskohtaisempaa. Johtosäännöillä yliopistot voivat luoda omia tarpeitaan palvelevia malleja ja kehittää toimintaansa kolmikantaisen yliopistodemokratian keinoin.

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyttä koskevan perustuslakivaliokunnan tulkintalinjan mukaan ylioppilaskuntaa on pidettävä perinteisenä osana itsehallinnon omaavaa yliopistoa, ja ylioppilaskunnalla on merkittävä osuus sen hallinnossa. Selvitystyössä ei ole löydetty perusteita nykyjärjestelmän muuttamiseen.

Yliopistoyhteisön jäsenten osallistumista on mahdollista kehittää ja monipuolistaa samalla huomioiden kolmikantainen yliopistodemokratia.

Selvitysryhmä korostaa, että tarvitaan pitkäjänteisiä rahoitusmalleja, jotka edistävät yliopistojen itsensä asettamien tutkimusta ja opetusta koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamista. Ryhmä suosittaa, että suoritetaan OKM:n rahoitusohjauksen vaikutusarviointi.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy