Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Turvetyöryhmän loppuraportti
Julkaistu

28.04.2021

ISBN

978-952-327-856-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-856-1

Asiasanat ja teemat

energia, turve, huoltovarmuus, kasvuturve, oikeudenmukaisuus, kuiviketurve, energiaturve

Sivumäärä

123

Info

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja muutoksen tulee tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta vaarantamatta. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kansallisen laaja-alaisen turvetyöryhmän 31.3.2020 valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia em. tavoitteiden mukaisesti.

Raportissa kuvataan turvealan nykytila ja arvioidut kehityssuunnat. Työryhmä katsoo, että suurimmat haasteet liittyvät turveyrittäjien tilanteen parantamiseen ja huolto- ja toimitusvarmuuden turvaamiseen, sillä turpeen energiakäyttö vähenee paljon aiempaa ennakoitua nopeammin. Nämä esitykset koostuvat turveliiketoiminnan lopettaville yrittäjille suunnatusta luopumispaketista sekä tuista turveyrittäjien siirtymiselle uuteen yritystoimintaan. Huoltovarmuuden osalta ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään säilyttämään energiaturpeen tuotantovalmius ns. siirtymäkauden aikana. Raportti sisältää myös muita toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannon turvaamisesta sekä turvesoiden jälkikäytöstä.

Turvetyöryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida ehdotusten valtiontukivaikutuksia. Valtiontukiin sekä JTF-rahastoon liittyviä kysymyksiä on selvitettävä poliittisessa jatkovalmistelussa.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy