Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Bästa praxis vid identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar : Handbok för poliser och berörda aktörer
Julkaistu

20.04.2021

ISBN

978-952-324-628-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-628-7

Asiasanat ja teemat

inre säkerhet, hatbrott, hatpropaganda, förebyggande, polisen

Sivumäärä

33

Info

Varje polis i Finland kommer i sitt arbete i kontakt med hatbrott och förebyggande av hatbrott. I Finland vidtas det redan nu många åtgärder för att förebygga hatbrott, och detta upplevs som viktigt också inom polisen. Organisationer som arbetar med polisen uppskattar att polisen deltar i olika tillställningar och evenemang. Detta anses också bringa polisen närmare.

I Finland är god praxis en del av den förebyggande verksamheten och riktar sig på ett mer allmänt plan till att förebygga brott och skapa goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Polisen kommer genom verksamheten närmare medborgarna, vilket sänker tröskeln för att ta kontakt. Polisens verksamhet bland människor på gator, vid olika tillställningar och evenemang samt i sociala medier är viktig och ger de berörda trygghet. En bekant polis gör det också möjligt att ta kontakt även i andra ärenden.

Internationellt sett görs det mycket för att förebygga hatbrott och å andra sidan för att underlätta polisens arbete med att utreda hatbrott. Samarbete med olika sammanslutningar är viktigt och möjliggör också en utvidgning av polisens kompetens i frågor som annars inte nödvändigtvis behandlas i någon större utsträckning i polisutbildningen. Kunskap bidrar till förtroende och till verksamhetens trovärdighet. Ökad förståelse garanterar också att alla blir jämlikt bemötta.

I denna handbok presenteras bästa praxis både från Finland och från andra delar av Europa. Uppgifter för rapporten samlades in av poliser som utför förebyggande arbete och av organisationer som arbetar med polisen.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy