Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Marginaaliryhmät korkeakoulutuksessa : opiskelemaan hakeutuminen, opiskelukokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Julkaistu

15.04.2021

ISBN

978-952-263-881-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-881-6

Asiasanat ja teemat

koulutus, opiskelijat, tasa-arvo, maahanmuuttajat, vammaiset, mielenterveyshäiriöt, korkeakoulutus

Sivumäärä

72

Info

Artikkeli on osa Eurostudent VII -julkaisusarjaa. Artikkelissa tarkastellaan korkeakoulutuksen marginaaliryhmien – maahanmuuttajataustaisten, vammaisten ja mielenterveysongelmista kärsivien – opiskelemaan hakeutumista, opiskelukokemuksia sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Artikkelin keskeisenä johtopäätöksenä on, että marginaaliryhmiin kuuluvien ja muiden opiskelijoiden opiskelukokemusten ja tulevaisuuskuvan välillä on selviä eroja. Samalla on huomioitava, että myös marginaaliryhmien välillä on selvästi tunnistettavia eroja kokemuksissa. Mielenterveysongelmista kärsivillä on eniten ongelmia ja haasteita opiskelussaan, ja heillä kokonaisvaltainen tyytymättömyys näkyy myös suurena opintojen keskeyttämisriskinä. Sen sijaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat erottuvat ryhmänä, jolla on vähiten vaikeuksia opintopolullaan. Toisaalta pitää muistaa, että ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien kokemukset ja tuen tarve ovat erilaiset. Myös vammaisia ja toimintarajoitteisia opiskelijoita kuvaa samanlainen heterogeenisyys: osalla opiskelijoista toimintarajoite haittaa huomattavasti opiskelujen etenemistä ja uskoa tulevaisuuteen, osa opiskelijoista ei juuri eroa ilman toimintarajoitetta olevista. Artikkelin lopuksi esitämme johtopäätöksiin ja aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuvia suosituksia, joilla voidaan tukea marginaaliryhmien opiskelua ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy