Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja : Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII aineistossa
Julkaistu

15.04.2021

ISBN

978-952-263-869-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-869-4

Asiasanat ja teemat

korkea-asteen koulutus, segregaatio, sukupuoli, tasa-arvo, yhdenvertaisuus

Sivumäärä

61

Info

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuutta Eurostudent VII -kyselytutkimuksen aineiston valossa. Tärkeimpänä tutkimustehtävänä on selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä miesten ja naisen perinteisiä sukupuolirajoja ylittäviin koulutusvalintoihin. Analyysin sivujuonteena tarkastellaan sitä, miten alojen sukupuolittuneisuus ilmenee korkeakouluopiskelijoiden työtä ja tulevaisuutta koskevissa näkemyksissä sekä opiskelukokemuksissa.

Tuloksemme osoittavat, että sukupuolirajoja ylittävät koulutusvalinnat ovat yhteydessä opiskelijoiden ikään ja elämäntilanteeseen, perhe- ja kulttuuritaustaan, aikaisempaan koulutuspolkuun, terveydentilaan sekä erilaisiin motivaatiotekijöihin. Koulutusvalintojen sukupuolittuneisuus heijastuu tietyiltä osin opiskelijoiden näkemyksiin työstä ja tulevaisuudesta sekä kokemuksiin opiskelusta.

Artikkelissa keskustellaan tuloksista aikaisemman kirjallisuuden valossa sekä esitetään päätelmiä sukupuolittuneiden koulutus- ja urapolkujen kompleksisen ilmiön ymmärtämiseksi ja lieventämiseksi. Sukupuolirajoja ylittävien valintojen tarkastelu viittaa siihen, että jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota epätyypillisillä aloilla opiskelevien opinnoista poistyöntäviin kokemuksiin.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy