Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Opiskelijoiden hakumotiivit ja valmennuskurssin käyminen : Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja
Julkaistu

15.04.2021

ISBN

978-952-263-837-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-837-3

Asiasanat ja teemat

koulutus, opiskelijavalinnat, koulutusvalinnat, valmennuskurssit, korkeakoulutukseen hakeutuminen, koulutussiirtymät, koulutuksen yksityistyminen, korkeakoulutukseen pyrkiminen

Sivumäärä

32

Info

Tässä artikkelissa tarkastellaan valmennuskurssien ja korkeakoulutukseen hakemisen motiivien yleisyyttä sekä näiden keskinäistä riippuvuutta eri alojen sekä eritaustaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Tutkimusaineistona käytämme Suomen Eurostudent VII -aineistoa, johon on yhdistetty koulutustilastopalvelu Vipusen tietoja eri koulutusalojen hakijamäärän suhteessa aloituspaikkojen määrään. Tutkimuksemme jakautuu kahteen päätavoitteeseen. Ensinnäkin selvitämme, opiskelijoiden hakumotiiveja opiskella korkeakoulussa ja toiseksi, miten hakuvaiheen motiivit ovat yhteydessä valmennuskurssin käymiseen. Tulosten perusteella se, missä määrin opiskelijaa motivoi halu tukea opinnoillaan muiden hyvinvointia erotteli eri koulutusalojen opiskelijoita selvimmin. Vastaavasti vanhempien odotuksiin perustuva motiivi oli vahvempi kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla sekä korkeammin koulutettujen vanhempien lapsilla. Muiden auttaminen sekä toisaalta oman työmarkkina-aseman parantamiseen keskittyvä orientaatio olivat vahvempia valmennuskurssin kautta opiskelemaan tulleilla, vaikka opiskelijan koulutusala, vanhempien koulutus ja opintojen aloitusikä vakioitiin. Kurssin käyneet tulevat opintoihin nopeammin toisen asteen jälkeen. Niin kutsutuilla hakupainealoilla, jossa hakijoita on runsaasti enemmän kuin aloituspaikkoja, kauppatieteiden opiskelijoista valmennuskurssin käy noin puolet ja oikeus- ja lääketieteen aloilla kolme neljästä.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy