Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopiskeluun : Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja
Julkaistu

13.04.2021

ISBN

978-952-263-841-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-841-0

Asiasanat ja teemat

korkeakouluopiskelu, toimintarajoitteet, mielenterveys, oppimisvaikeudet, saavutettavuus, opiskelujärjestelyt

Sivumäärä

43

Info

Artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden raportoimia terveys- ja toimintarajoitteita koulutuksellisen tasa-arvon ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan, mikä on ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopintoihin ja opintojen sujumiseen ja millaista tukea on saatavilla. Tutkimuksessa hyödynnetään Eurostudent VII -kyselyaineistoa (n = 7006). Kyselyaineistoa täydennetään 14 korkeakouluopiskelijan haastatteluaineistolla. Kyselyaineiston perusteella mielenterveysongelmat ovat yleisin opiskelua rajoittava tekijä korkeakouluopiskelijoilla. Toiminta- ja terveysrajoitteita raportoivilla opiskelijoilla on monella eri opiskelun osa-alueella muita opiskelijoita kielteisempiä kokemuksia. Erilaiset toimeentuloon liittyvät vaikeudet ovat yleisiä ja hankaloittavat opintoja. Tuen saamisessa on vaihtelua, ja tuen saaminen on pitkälti opiskelijan oman toimijuuden ja aktiivisuuden varassa. Tulosten perusteella on tarpeen edelleen kehittää korkeakouluopiskelijoiden tukipalveluita ja korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Myös opiskelijoiden sosiaaliturvassa tulisi paremmin huomioida opinnoissaan vaikeuksia kokevat opiskelijat.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy