Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Päästökompensaatiot ilmastonmuutoksen hillinnän keinona Suomessa – nyt ja tulevaisuudessa
Julkaistu

06.04.2021

ISBN

978-952-361-233-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-233-4

Asiasanat ja teemat

kompensointi, päästökauppa, hiilineutraalius, hiilinielut, hiilensidonta, ilmastonmuutokset, ympäristönsuojelu

Sivumäärä

97

Info

Vapaaehtoista päästökompensointia ja sen tuomaa yksityistä rahoitusta tarvitaan tulevaisuudessa yhä tiukkenevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa vapaaehtoinen päästökompensointi on määrältään vielä melko vähäistä. Markkinat ovat kuitenkin kasvamassa kansainvälisesti ja kansallisesti.

Tämä selvitys antaa kokonaisnäkemyksen vapaaehtoisen päästökompensoinnin nykytilanteesta ja roolista suomalaisten toimijoiden (valtiot, kunnat, yritykset, organisaatiot ja yksilöt) ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Lisäksi tarkastellaan päästövähennysyksiköitä tuottavia hanketyyppejä, niihin liittyviä kansainvälisiä standardeja, eurooppalaisia kompensaatiojärjestelmiä sekä hankkeiden laadunvarmistusta. Raportti kokoaa yhteen vapaaehtoisten päästökompensaatiomarkkinoiden haasteita ja kehittämistarpeita sekä ehdotuksia alan kehittämiseksi Suomessa.

Luotettavan ja hyväksyttävän kompensaatiotoiminnan ja kuluttajansuojan toteutumisen varmistamiseksi toimialalle tarvitaan yhtenäiset vähimmäiskriteerit ja selkeät säännöt, jotka määrittelevät eri käsitteiden sisällön ja linjaavat toimintaympäristön. Alan markkinalähtöinen kehittäminen on tärkeää, mutta päästökompensaatiojärjestelmällä tulisi olla myös valtiollinen vastuutaho. Lisäksi voitaisiin perustaa tieteellinen asiantuntijapaneeli vastuutahon, kuluttajaviranomaisen ja toimijoiden tueksi. Markkinoiden kansainvälinen kehitys ja mahdolliset muutokset Euroopan unionin sääntelyssä on huomioitava myös kansallisen järjestelmän kehittämisessä.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy