Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sääʹmbaromettar 2020 : Čiõlǥtõs sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest
Julkaistu

31.03.2021

ISBN

978-952-259-877-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-877-6

Asiasanat ja teemat

sääʹmǩiõllsa, säʹmmla, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz, sääʹmǩiõl Lääʹddjânnmest, säʹmmlai dommvuʹvdd, gååradsäʹmmla, sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ

Sivumäärä

80

Info

Sääʹmbaromettar 2020 seeʹlvat sääʹmǩiõllsai ǩiõččlâsttmõõžžid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest da ǩiõlʼlaž tobdlmest. Tuʹtǩǩeemkõjldõʹsse vaʹstteeʹjen vaʹlljeeš tõid tiuddâkksaž oummid (1 430), kooi jieʹnnǩiõllân narodrekisterteâđaid lij mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll. Tuʹtǩǩeemkõjldõʹsse vaʹsttii viiđadvueʹss (291), koin 64 % leʹjje säʹmmlai dommvuuʹdest da 38 % dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn.

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid da tõi pirr teâđtummuž ǩiõččlõʹstteš vännsen. Takainalla oummu jie ââʹn kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž pueʹrren da dommvuuʹd kooʹddin še tåʹlǩ 7 % miõlâst kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš lij šiõǥǥ. Âʹlddlakka beäʹl âʹnne vueʹjj heäjjan. Tääʹrǩmõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõssân oummu vuäiʹnne tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. Nuʹbben puäʹtte čuõvtem- da sosiaalkääzzkõõzz di pååʹles. Pueʹrmõsân kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla da tõi pirr teâđtet Uccjooǥǥ kååʹddest. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle kääzzkõõzz lie occanj vuäǯǯamnalla.

Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid vueiʹnet vääžnʼjen, peʹce miârkteei vueʹss vaʹstteeʹjin ij põõrǥ vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid. Tääzz lie mäinnan vaiggâdvuõđ kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst da toiʹmmjemvuõđâst, kääzzkõõzzi pirr teâđtummšest da ǩiõččlõsttum ǩiõlltobdlmest. Ǩiõččlâsttmõš almmjallaš ǩiõlltobdlmest leäi vaajtõõlli. Dommvuuʹdest kuälmõs ǩiõččlâstt lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõskkvuõđid kååʹddest uuʹccmõsân pueʹrren da âʹlddlakka beäʹl vaajtõõllʼjen. Beäʹl dommvuuʹdest da kuälmõs jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest jie leäkku ǩiõččlâsttam čårstummuž, ouddkäddmõõžžid leʹbe heâmmummuž aainâs oʹdinakaišõddmõššân, ko lie mainstam sääʹmǩiõl.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy