Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Marktäktverksamhet : Guide för hållbar användning av marksubstanser
Julkaistu

22.03.2021

ISBN

978-952-361-237-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-237-2

Asiasanat ja teemat

marktäktslagen, hållbar användning, grundvatten, eftervård, efteranvändning, täktplan, marksubstanser

Sivumäärä

188

Info

I Finland finns det över 5000 giltiga marktäktstillstånd som möjliggör marktäkt för cirka 1000 miljoner fastkubikmeter. Tillstånden gäller allt oftare brytning av berg i stället för tagande av grus. Täktverksamheten kan ha skadliga konsekvenser för miljön och invånarnas trivsel. Konsekvenserna kan minskas genom att planera och genomföra täktverksamheten väl och genom eftervård av täktområdena.

Det huvudsakliga syftet med guiden är att främja hållbar användning av marksubstanser och resurseffektivitet. Hållbar användning av marksubstanser förutsätter att marksubstanser utnyttjas och återvinns effektivt. Kommande generationers tillgång till marksubstanser måste tryggas utan att äventyra den biologiska mångfalden eller grundvattenstatusen.

Syftet med guiden är att ge allmänna anvisningar och bakgrundsinformation om tillståndsförfarandet vid marktäkt och att ge riktlinjer för planeringen och övervakningen av verksamheten. I guiden behandlas hur regionplaneringen kan genomföras för att samordna lösningarna på de konflikter som kan uppstå i samband med marktäkt till exempel vad gäller skyddet av grundvattnet, rekreationsanvändningen och invånarnas trivsel.

Anvisningen är inte juridiskt bindande för myndigheterna eller verksamhetsutövarna, och vid tillämpningen av anvisningen bör man beakta den prövning som krävs från fall till fall samt de lokala förhållandena.

Guiden ersätter den guide om hållbar användning av marksubstanser som miljöministeriet publicerade år 2009 (Miljöministeriets anvisningar 1/2009).

Hinta

45,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy