Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Effektiv krishantering : Den parlamentariska krishanteringskommitténs rekommendationer för utveckling av Finlands krishantering
Julkaistu

17.03.2021

ISBN

978-952-383-903-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-903-8

Asiasanat ja teemat

krishantering, utrikes- och säkerhetspolitik, kommittébetänkanden, civil krishantering

Sivumäärä

44

Info

För utvecklande av Finlands krishanteringspolitik tillsattes det i mars 2020 en parlamentarisk kommitté som har haft till uppgift att utarbeta sådana övergripande riktlinjer för målen för krishanteringen som sträcker sig över regeringsperioderna och som syftar till att förbättra verksamhetens effekt och en planmässig användning av resurserna samt säkerställa ett tillräckligt deltagande i kvantitativt hänseende.

Syftet med den parlamentariska kommitténs arbete var att skapa en aktuell helhetsbild för utvecklingen av och behoven inom den internationella krishanteringen samt för den övergripande verksamhetsmiljön för Finlands deltagande i krishantering.

I sitt betänkande lämnar kommittén rekommendationer om Finlands deltagande i krishantering som en del av utrikes- och säkerhetspolitiken, utvecklandet av försvarsförmågan och kapaciteterna samt främjandet av den inre och yttre säkerheten, de kvantitativa och kvalitativa målen för krishanteringen samt förbättrandet av helheten och effektfullheten i fråga om krishanteringen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy