Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2021
Julkaistu

11.03.2021

ISBN

978-952-327-741-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-741-0

Asiasanat ja teemat

ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, hallinto, tulosohjaus, tulostavoitteet, tulossopimukset, talousarviot

Sivumäärä

13

Info

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä, alueiden kehittymisestä, maahanmuuttajien kotoutumisesta sekä työperusteisesta maahanmuutosta. TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdistettyä työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Hallitusohjelman mukaisena tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva kasvu, jonka seurauksena työllisyysaste nousee hallitusohjelman mukaiseen 75 prosenttiin, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Nämä tavoitteet muodostavat TEM:n strategiakartan ytimen. TEM:n pitkän aikavälin painopisteet ovat: innovaatiopolitiikan uudistaminen, toimivat markkinat ja kilpailullisuuden edistäminen, työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa tukevan toimintaympäristön luominen, kaupunkien alueiden rooli kasvun ajureina ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Ohjausyksikkö / neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, puh. 029 506 4784

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy