Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder
Julkaistu

11.03.2021

ISBN

978-952-263-904-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-904-2

Asiasanat ja teemat

utbildning, svenskspråkiga, högskolor, småbarnspedagogik, utbildning på grundstadiet, utbildning på andra stadiet

Sivumäärä

214

Info

I enlighet med regeringsprogrammet för Sanna Marins regering tillsatte undervisnings- och kulturministeriet i december 2019 en enmansutredning för att utarbeta en rapport om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. För att kunna garantera en jämlik utbildningssituation för svenskspråkiga elever och studerande, bedömde regeringen att det fanns behov av en helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen. Uppdraget var att utarbeta en rapport om särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga utbildningen och ge förslag till åtgärder. Utredningen har samlat synpunkter och lägesbeskrivningar genom data och utredningar, intervjuer, ett hörande, webbenkäter och webbinarier. Genom att granska åtta olika fokusområden ur flera olika perspektiv och på samtliga utbildningsstadier, från småbarnspedagogik till högre utbildning och vuxenutbildning, skapades ett underlag för åtgärdsförslagen.

Trots att fokus i denna utredning ligger på utmaningarna är det skäl att här framhålla att den svenskspråkiga utbildningen i det stora hela fungerar väl. Det finns dock vissa luckor i systemet, som bör åtgärdas för att jämlikheten i förhållande till den nationella utbildningen ska uppnås. Tre perspektiv är speciellt viktiga att betona. Dessa är: 1. Kvalitetsaspekterna 2. Bristen på tillgång till utredningar och data och 3. Den svenska utbildningsvägen som bildar en egen helhet, där alla delar påverkar varandra. Den administrativa och kulturella basen utgör den svenska utbildningens fundament och det är viktigt att denna bas stöds när olika reformer genomförs i landet. Undervisningsspråket, svenskan, är verktyget för allt lärande och en central sammanhållande faktor som kräver kontinuerligt stöd på grund av det omgivande samhället till största del är finskspråkigt.

Bland de övergripande åtgärder som föreslås finns ett förslag om att effektivera insamlingen och analysen av data specifikt gällande den svenskspråkiga utbildningen, att stödja forskning om och för den svenskspråkiga utbildningsvägen samt att stödja undervisningsspråket på alla stadier och nivåer. Den ledande principen är att den svenskspråkiga utbildningen kontinuerligt ska ha goda förutsättningar att utvecklas enligt tidens och framtidens krav, parallellt med den finskspråkiga i vårt land.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy