Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös
Julkaistu

08.03.2021

ISBN

978-952-383-864-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-864-2

Asiasanat ja teemat

hyvinvointi, terveys, turvallisuus, eriarvoisuus, edistäminen

Sivumäärä

15

Info

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätöksellä linjataan niitä toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Periaatepäätös ja sen toimeenpanosuunnitelma ovat jatkumoa Terveys 2015 -ohjelmalle. Työ on edennyt vuorovaikutteisena prosessina sidosryhmien kanssa yhteisiin tavoitteisiin ja toimeenpanoon sitoutumiseksi.

Tämän periaatepäätöksen päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Periaatepäätös tukee hallitusohjelman toimeenpanoa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Periaatepäätös toteuttaa ministeriöiden strategisia tavoitteita ja vahvistaa hyvinvointitalousajattelua. Se on osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoa Suomessa.

Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä:

1) Kaikille mahdollisuus osallisuuteen,

2) Hyvät arkiympäristöt,

3) Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä

4) Päätöksenteolla vaikuttavuutta.

Painopisteiden alla kuvattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla hallinnonaloilla ja myös yhteistyötä niiden välillä.

Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan konkreettiset toimet, vastuut, seuranta ja aikataulutus työn etenemiseksi. Toimeenpanoa ohjaa ja seuraa poikkihallinnollinen Kansanterveyden neuvottelukunta.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy