Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ehdotus valtion kiinteistöstrategiaksi 2030
Julkaistu

05.03.2021

ISBN

978-952-367-516-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-516-2

Asiasanat ja teemat

hallintopolitiikka, kiinteistöala, kiinteistöt, strategiat, valtio (julkisyhteisöt)

Sivumäärä

62

Info

Valtion nykyinen kiinteistöstrategia on vuodelta 2010. Strategian linjaamat periaatteet valtion kokonaisedun huomioimisesta ja strategisen omaisuuden määrittelystä sekä omistajahallinnon järjestämisestä ja omaisuuden luovuttamisesta ovat osoittautuneet kestäviksi ja ohjanneet toimintaa. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja ympäristössä tapahtuneet muutokset tekevät strategian päivittämisestä kuitenkin ajankohtaisen ja valtiovarainministeriö päätti 23.3.2020 asettaa hankkeen kiinteistöstrategian päivittämiseksi.

Työryhmätyönä valmistunut ehdotus valtion kiinteistöstrategiaksi 2030 sisältää linjaukset valtion kiinteistönomistuksen ja hallinnoinnin tavoitteiksi ja menettelytavoiksi. Kiinteistöstrategian päämäärä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja hoitamisesta tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla nykyisissä ja myös muuttuvissa olosuhteissa ei ole olennai-sesti muuttunut. Ajankohtaisina teemoina tälle strategiakaudelle nousivat kokonaisturvallisuuden käsite, tiedon hyödyntäminen ja ilmastonmuutos.

Työryhmä ehdottaa yhtätoista linjausta liittyen edellä kuvattuihin teemoihin. Koska toimintaympäristö on muuttuva, on tärkeää kiinnittää huomio myös kiinteistöstrategian toimeenpanon ja toteutumisen seurantaan ja arvioida muutostarpeita jatkuvalla menettelyllä. Työryhmä ehdottaa pysyvän neuvottelukunnan perustamista tähän tehtävään.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy