Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Diskriminering i Finland 2017-2019 : Datarapport
Julkaistu

04.03.2021

ISBN

978-952-259-884-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-884-4

Asiasanat ja teemat

likabehandling, diskriminering, attityder, hatretorik

Sivumäärä

56

Info

Diskriminering är fortfarande ett betydande problem i Finland, både på arbetsmarknaden och i det övriga livet. Finländarnas attityder till minoriteter, handikappade och äldre har dock blivit mer toleranta åren 2017–2019. De ligger oftast nära de attityder som är mest allmänna inom Europeiska unionen.

Den mest diskriminerade gruppen bland invandrarminoriteterna är de med afrikansk bakgrund, och etnisk diskriminering och diskriminering på grund av hudfärg verkar vara vanligare i Finland än andra former av diskriminering. Man har fått ny information om diskrimineringen av romer, i Finland är attityderna till dem tämligen negativa i en jämförelse på EU-nivå. Det finns tecken på strukturell diskriminering av samer. Funktionshindrades och äldre personers problem har i hög grad att göra med tillgången till tjänster och information om dem samt med att miljön inte är tillgänglig. Diskriminering och trakasserier av könsminoriteter och sexuella minoriteter är fortfarande vanliga, även om situationen klart har förbättrats under den granskade perioden.

Uppgifterna från rätts- och tillsynsmyndigheternas verksamhet beskriver endast toppen av isberget när det kommer till diskriminering. Antalet fall är ganska litet, men innehållet i avgörandena är anmärkningsvärt. Justitiekanslerns och riksdagens justitieombudsmans granskningar och ställningstaganden är också exempel på viktiga källor till information om diskriminering.

Under den granskade perioden har det samlats in mer information om diskriminering än tidigare och kunskapsnivån har höjts ytterligare.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy