Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestäminen : Lausuntotiivistelmä selvityksestä
Julkaistu

03.03.2021

ISBN

978-952-259-837-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-837-0

Asiasanat ja teemat

erillisvirastot, lausuntopyynnöt, selvitys, selvitysmiehet, lausuntotiivistelmä

Sivumäärä

49

Info

Oikeusministeriö asetti 19.3.2020 selvityshankkeen ministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien mahdolliseksi uudelleen järjestämiseksi. Selvityshenkilö Henrika Räsäsen selvitys valmistui kesällä 2020. Oikeusministeriö pyysi selvityksestä lausuntoa yhteensä 56 taholta ja vastauksia saapui 31 kappaletta.

Lausunnoilta haettiin kannanottoja ehdotuksen toteuttamisesta ja erityisesti havaintoja hankkeessa mahdollisesti vielä tunnistamatta olevista riskeistä ja haasteista jatkovalmistelussa huomioon otettavaksi.

Lausuntopalaute pääosin tukee selvityshenkilön esitystä siitä, että jatkovalmistelun pohjaksi valittaisiin vaihtoehto yksi eli Oikeushallinnon erityisviranomaiset -nimisen kirjanpitoyksikön ja viraston toteuttaminen. Enemmistö lausunnonantajista piti oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämistä vähintään lähtökohdiltaan kannatettavana. Esitetyllä järjestelyllä koettiin olevan saavutettavissa toiminnallisia ja taloudellisia synergiaetuja sekä toimijoiden haavoittuvuuden vähenemistä erityisviranomaisten itsenäisyyden kuitenkaan vaarantumatta.

Osa lausunnonantajista suhtautui esitettyyn uudelleen järjestelyyn toisaalta kielteisesti ja täysin varauksettomasti selvityksessä esitettyihin näkökohtiin ei suhtauduttu myönteisessäkään palautteessa. Erityisesti uudistuksen vaikutukset erityisviranomaisten itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen koettiin sellaiseksi tekijäksi, joka vähintään tulisi jatkovalmistelussa huolellisesti selvittää. Myös arviot esimerkiksi uudistuksella saavutettavissa olevista taloudellisista ja toiminnallisista hyödyistä vaihtelivat lausunnonantajien välillä.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy