Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

01.03.2021

ISBN

978-952-259-832-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-832-5

Asiasanat ja teemat

rikoslaki, seksuaalirikokset, raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö

Sivumäärä

100

Info

Oikeusministeriön asettaman työryhmän 7.7.2020 julkaistussa mietinnössä ehdotettiin seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausunnon 47 taholta. Lausuntoja saapui 57.

Seksuaalirikossäännösten uudistamista kokonaisuudessaan kannatettiin laajasti. Lausuntopalaute tukee myös säännösten uudistamista siten, että raiskaussäännöksen ja muiden seksuaalirikossäännösten määrittely perustuu keskeisesti vapaaehtoisuuden puuttumiseen. Myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten erottamista omaksi kokonaisuudekseen sekä niitä koskevan vastuun ankaroittamista rikosnimikkeitä, tekojen luokittelua ja rangaistusasteikkoja muuttamalla kannatettiin periaatteessa laajasti.

Lausuntopalaute kokonaisuudistuksen toteuttamistavasta oli osin jakautunutta. Osa lausunnonantajista suhtautui myönteisesti mietinnön lainsäädäntöehdotuksiin. Useissa sellaisissakin lausunnoissa kiinnitettiin kuitenkin huomiota tarpeeseen täsmentää ja täydentää vähintäänkin joidenkin säännösten perusteluja. Joissakin lainsäädäntöehdotuksiin kriittisemmin suhtautuvissa lausunnoissa on nostettu esiin tarve laajentaa tai selkiyttää vapaaehtoisuuden puutteeseen perustuvien seksuaalirikossäännösten soveltamisalaa. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevien säännösten ankaroittamista on monessa lausunnossa pidetty riittämättömänä, epäselvänä tai liian monimutkaisena. Toisaalta joissain lausunnoissa huomiota on kiinnitetty sääntelyn mahdolliseen liialliseen ankaruuteen tai ehdottomuuteen tietynlaisissa tapauksissa. Monessa lausunnossa pidettiin ongelmallisina joitain ehdotettuja rikosnimikkeitä. Ehdotettujen lainmuutosten katsottiin lisäävän rikosasioiden määrää merkittävästi ja edellyttävän melko laajoja lisäresursseja ja koulutustarpeita.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy