Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2025
Julkaistu

01.03.2021

ISBN

978-952-00-9703-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9703-5

Asiasanat ja teemat

tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sukupuolivaikutukset, valtavirtaistaminen, hallinnon kehittäminen

Sivumäärä

34

Info

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat viranomaisia edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosiksi 2018–2020 asettama toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä on arvioinut sitä, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat on ministeriössä otettu huomioon toimintojen järjestämisessä sekä identifioinut keskeisiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteita ministeriön toimialalla. Henkilöstön ja johdon näkemyksiä selvitettiin kyselyillä ja keskusteluilla osastojen ja erillisyksiköiden johtoryhmissä. Arviointiin ja keskusteluihin perustuen työryhmä on laatinut suunnitelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi vuosiksi 2021–2025. Suunnitelma sisältää kolme päätavoitetta:

• Henkilöstöllä on valmiudet edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa työssään

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat tärkeä ja vakiintunut osa kaikkea ministeriön toimintaa

• Viestintä ja tilat tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy