Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen: Mietintö
Julkaistu

24.02.2021

ISBN

978-951-663-146-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-146-5

Asiasanat ja teemat

asevelvollisuus, asepalvelus, varusmiespalvelus, puolustusvoimat

Sivumäärä

60

Info

Puolustusministeriö asetti 11.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli 1) valmistella ehdotus sellaisiksi säädösmuutoksiksi, joilla naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva sääntely saatetaan kaikilta osin vastaamaan perustuslain vaatimuksia sekä 2) selvittää muut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain muutostarpeet ja valmistella ehdotus tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Työryhmän toimeksiannosta rajattiin pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen laajempi kehittäminen, jota arvioidaan valtioneuvoston 5.3.2020 asettamassa parlamentaarisessa komiteassa.

Työryhmä ehdottaa mietinnössään, että voimassa oleva naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki korvataan uudella samannimisellä lailla. Varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta koskevat säännökset ehdotetaan nostettavaksi alemmantasoisista säädöksistä lakiin. Lain muutoksenhakusäännöksiä ja terminologiaa ehdotetaan yhtenäistettäväksi asevelvollisuuslain kanssa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että palveluksen keskeyttämiselle säädettyä 45 päivän aikarajaa lyhennettäisiin 30 päivään.

Työryhmä ehdottaa asevelvollisuuslakiin useita pienehköjä muutoksia, jotka koskevat mm. kutsuntojen järjestämistä, kutsuntakuulutuksen julkaisemista, oikaisuvaatimusmenettelyä ja palveluskelpoisuuden määrittämistä varusmiespalveluksen keskeyttämisen yhteydessä.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy