Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rekommendation om behandling av säkerhetsklassificerade handlingar
Julkaistu

19.02.2021

ISBN

978-952-367-520-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-520-9

Asiasanat ja teemat

datasäkerhet, Nämnder, kunskap, nämnder, klassificeringar, handlingar, offentlig förvaltning, tiedonhallintalautakunta, tiedonhallintalaki, suositus

Sivumäärä

71

Info

Myndigheter vid statliga ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk, domstolar och nämnder som har inrättats för att behandla besvärsärden ska enligt 18 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen säkerhetsklassificera handlingar och förse dem med anteckning om säkerhetsklass som visar vilket slag av informationssäkerhetsåtgärder som ska vidtas vid behandlingen av dem. Anteckning om säkerhetsklass ska göras, om en handling eller informationen i den är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 2, 5 eller 7–11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av handlingen kan orsaka skada för försvaret, för förberedelser inför undantagsförhållanden, för internationella relationer, för brottsbekämpningen, för den allmänna säkerheten eller för stats- och samhällsekonomins funktion, eller på något annat jämförbart sätt för Finlands säkerhet.

Syftet med rekommendationen är att stödja myndigheter som använder säkerhetsklassificering.

Informationshanteringsnämnden godkände rekommendationen den 11 februari 2020 och denna uppdateradepublikation den 18 december 2020.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy