Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Den nationella barnstrategin : Kommittébetänkande
Julkaistu

23.02.2021

ISBN

978-952-383-793-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-793-5

Asiasanat ja teemat

välfärd, barnets rättigheter, grundrättigheter, mänskliga rättigheter, Konventionen om barnets rättigheter, Europarådet, barnstrategi, FN, Barnets tid 2040, Finland för alla barn

Sivumäärä

38

Info

I denna publikation har man sammanställt texten för den nationella barnstrategin samt betänkandet av den parlamentariska kommitté som utarbetat strategin.

Statsrådet tillsatte den 5 mars 2020 en parlamentarisk kommitté med uppgift att bereda en förvaltningsövergripande nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och som sträcker sig över flera regeringsperioder. Kommittén slutförde sitt arbete den 31 december 2020.

Beredningen av strategin baserar sig på arbetet Barnens tid 2040, som inleddes 2018. Strategin utarbetades i det parlamentariska kommittéarbetet i enlighet med regeringsprogrammet och till stöd för arbetet bereddes flera utredningar. Den färdiga strategin består av ett kort inledning, innehållsavsnitt som täcker olika livsområden samt kommitténs riktlinjer för genomförandet av strategin.

Kommittén anser enhälligt att man med hjälp av den nationella barnstrategin ska skapa ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Genomförandet och uppföljningen av barnstrategin ska vara långsiktig, planenlig och effektfull. Genom den barnstrategi som nu utarbetats tryggar man att grundrättighets- och människorättsförpliktelserna som gäller barn genomförs på ett målinriktat och konsekvent sätt över flera regeringsperioder.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy