Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Taustalla rikos, edessä muutos : Suositukset viranomaisten saumattomalle yhteistyölle rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymisessä
Julkaistu

15.02.2021

ISBN

978-952-259-844-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-844-8

Asiasanat ja teemat

rikosseuraamusala, uusintarikollisuus, rikoksen uusiminen, viranomaisyhteistyö, ennaltaehkäisy

Sivumäärä

80

Info

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan kriminaalipolitiikka tähtää kokonais- ja uusintarikollisuuden vähentämiseen, vaikuttavan kuntouttavan toiminnan vahvistamiseen sekä rikosseuraamusviranomaisten ja muiden sektoreiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista vapautuvat ohjataan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutuspalveluihin.

Oikeusministeriö asetti työryhmän Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaispalveluiden yhteensovittamiseksi ajalle 15.5.–31.12.2020. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhteistyön ja tiedonvaihdon haasteet, määritellä toimintamallit ja hyvät käytännöt rikosseuraamusasiakkaiden tukemisessa, päivittää Rikoksista rangaistujen tuen tarve -suositukset vuodelta 2006 ja laatia ehdotus suositusten toimeenpanosta työtä ohjaavalle oikeusministeriön alaiselle rikosten ennaltaehkäisyhankkeen ohjausryhmälle.

Työryhmä laati suositukset Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaispalveluiden yhteensovittamisesta rikostaustaisten tukemiseksi. Suosituksissa esitetään mm. alueellisten viranomaisyhteistyön koordinaatiorakenteiden luomista, Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden laatimien asiakas-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien yhteensovittamista sekä vankeus- ja yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvien palveluiden työnjaon tarkentamista. Lisäksi suosituksissa ehdotetaan viranomaisten yhteistyön tiivistämistä sakkovankien sekä alaikäisen ja ulkomaalaistaustaisen rikosseuraamusasiakkaiden tukemisessa. Raportissa esitellään viranomaisten yhteistyö rangaistusajan suunnitelman prosessissa ja rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymisessä sekä rikostaustaisille suunnattu kuntouttava toiminta niin rikosseuraamusten yhteydessä kuin rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy