Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Maalittamisen vastaisten toimien tehostaminen : Työryhmäraportti
Julkaistu

11.02.2021

ISBN

978-952-324-623-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-623-2

Asiasanat ja teemat

turvallisuus, informaatiovaikuttaminen, vihapuhe, maalittaminen

Sivumäärä

35

Info

Sisäministeriö asetti 20.5.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää 3–5 tiivistä toimenpide-ehdotusta maalittamisen vastaisten toimien tehostamiseksi. Työryhmä on tarkastellut maalittamista laajasti eri viranomaisiin, päättäjiin, yrityksiin ja mielipidevaikuttajiin kohdistuvana toimintana.

Tehtävänä oli selvittää maalittamisen laajuutta sekä maalittamisen uhrin asemaa ja nykyisten suojakeinojen toimivuutta erityisesti uhrin tukipalvelujen ja poliisin toiminnan näkökulmasta. Työryhmän tehtäviin ei kuulunut lainsäädännön tarkastelu, mutta siihen liittyviä asioita tuli työn aikana esille.

Työn tulokset ja johtopäätökset koottiin raporttiin (taustamuistio), jossa kuvataan laajemmin työryhmän työssä esille tulleita seikkoja.

Toimenpide-esitykset ovat seuraavat. Keinoja, miten toimenpiteitä voidaan edistää on kuvattu raportissa.

1. Toteutetaan tutkimushanke maalittamisen laajuuden selvittämiseksi ja luotettavan tiedon saamiseksi. Luotettavan tiedon saaminen edellyttää yhteistä määritelmää, joka on esitetty raportissa.

2. Parannetaan maalittamisen uhrin asemaa ja oikeuksien toteutumista poliisitoiminnassa.

3. Parannetaan maalittamisen uhrin tukea.

4. Varmistetaan, että työnantajat tukevat maalittamistilanteissa työntekijöitä laatimalla toimintaohjeet tilanteisiin, joissa työntekijä, freelancer tai toiminnassa mukana oleva vapaaehtoinen joutuu maalittamisen kohteeksi.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy