Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kuntien verojärjestelmä : kannustimet, kuntien väliset erot ja skenaario verotuottojen kehityksestä
Julkaistu

10.02.2021

ISBN

978-952-383-004-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-004-2

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, kunnallistalous, kuntien tulot, verotulot, verojärjestelmä, kuntatalous

Sivumäärä

144

Info

Kuntien rahoitus nojautuu kolmeen asiaan: Verotuloihin, valtionosuuksiin ja toimintatuloihin. Verotuotot ovat pääosin kasvaneet kaikissa kuntaluokissa ja verolajeissa. Kuntien verotuotot muodostuvat käytännössä kolmesta verolajista eli kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöverosta. Koko maan tasolla noin 80 % kuntien verotuotoista tulee kunnallisverosta.

Verotuotoissa vallitsevat erot kuntien välillä voidaan selittää hyvin kuntien taustamuuttujilla. Tutkimuksessa luotu tilastollinen malli selittää yli 90 % kuntien välillä vallitsevasta kunnallisverotuottojen variaatiosta. Suomen väestön ikärakenteen kehitys näkyy selvästi tutkimuksessa luoduissa verotuottoskenaarioissa. Verotuottojen kehityksen ennakoidaan olevan heikointa 2020-luvun loppupuoliskolla, jolloin ikärakenne Suomessa on heikoimmillaan. Kuntatalouden tasapainon ylläpito voi osoittautua haasteelliseksi, mikäli kustannukset kasvavat samaa tahtia kuin tähän asti 2000-luvulla.

Kuntien verojärjestelmää tulee arvioida yhdessä kunnille annettujen tehtävien kanssa. On mahdollista, että nykyistä verojärjestelmää muutetaan lähivuosina kolmiportaiseen, jos selvitettävänä oleva maakuntavero otetaan käyttöön. Hyvän verojärjestelmän selkeys- ja yksinkertaisuuskriteerien näkökulmasta nykyisen kuntaverojärjestelmän rakenteellisia muutoksia ei voida pitää suositeltavina ainakaan ennen, kuin mahdollisen maakuntaveron valmistelua koskevat linjaukset on tehty.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy