Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets redogörelse om EU-politiken : Ett starkt och enhetligt EU – mot mer hållbarhet inom Europeiska unionen
Julkaistu

28.01.2021

ISBN

978-952-383-729-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-729-4

Asiasanat ja teemat

EU-politik, EU-medlemskap, statsrådet, Finland, redogörelse, Finland i europeiska unionen, EU

Sivumäärä

41

Info

I redogörelsen dras de grundläggande riktlinjerna upp för regeringens EU-politik i centrala frågor som är eller blir aktuella i Europeiska unionen. Redogörelsen baserar sig på regeringsprogrammets EU-politiska prioriteringar. Finlands mål är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart EU.

I och med covid-19-krisen och den allt mer utmanande omvärlden håller EU på att stärka sin kristålighet inom olika politikområden. I denna redogörelse framför regeringen sin egen syn på hur EU:s kristålighet ska stärkas och unionen ska utvecklas under de närmaste åren. Redogörelsen stöder således Finlands deltagande i konferensen om Europas framtid.

Det är viktigt att driva EU:s egna värderingar och intressen, försvara det internationella regelbaserade systemet och utveckla unionens starka sidor för att möta och dra nytta av de globala utvecklingstrenderna, såsom klimatförändringen och digitaliseringen. Nyttan ska fördelas jämnt så att den främjar både den europeiska och den globala välfärden.

När det gäller EU:s resiliens och byggandet av en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar union är EU:s olika politikområden sammankopplade, vilket framhäver vikten av ett helhetsbetonat och noggrant samordnat EU-inflytande.

Finland är en initiativrik och samarbetsvillig EU-medlemsstat som eftersträvar lösningar som ger såväl europeiskt mervärde som enighet och öppenhet i EU. En konstruktiv och positiv EU-politik främjar bäst också våra nationella mål.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy