Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Oikeushenkilön rangaistusvastuu – nykytila ja kehittämistarpeet
Julkaistu

22.01.2021

ISBN

978-952-259-826-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-826-4

Asiasanat ja teemat

oikeushenkilö, oikeuskäytäntö, rikokset, vastuu, oikeudellinen sääntely, kehittämistutkimus, rangaistusvastuu

Sivumäärä

64

Info

Raportissa on selvitetty, mistä oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevien vaatimusten ja asioiden vähäisyys sekä niiden keskittyminen työturvallisuusrikoksiin johtuu. Tarkastelu on kohdistettu niihin tosiasiallisiin ja oikeudellisiin seikkoihin, joiden voidaan arvioida vaikuttaneen nykytilan muodostumiseen.

Raportissa tarkastellaan aluksi oikeushenkilön rangaistusvastuun oikeudellista sääntelyä ja systematiikkaa, oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisesta saatavissa olevaa tilasto- ja tutkimustietoa sekä keskeistä oikeuskäytäntöä. Sen jälkeen luodaan katsaus oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin, jotka löytyvät Suomen oikeusjärjestystä lähellä olevien vertailumaista eli Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Saksan liittotasavallasta.

Lopuksi analysoidaan selvitystyön aikana tunnistettuja kehittämiskohteita ja pohditaan oikeushenkilön rangaistusvastuuseen liittyviä aineellisia ja menettelyllisiä kehittämismahdollisuuksia. Raportissa esitetään harkittavaksi jatkovalmistelun käynnistämistä muun muassa oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalasta, yhteisösakon asteikosta, syyteneuvottelusääntelyn soveltamisalasta ja syyttäjien toimivallasta.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy