Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Budgetöversikt 2021 : Översikt över statsbudgeten, januari 2021
Julkaistu

18.01.2021

ISBN

978-952-367-492-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-492-9

Asiasanat ja teemat

ekonomisk politik, budgetproposition, budgetering, finanspolitik, statsfinanser, finanspolitiken

Sivumäärä

46

Info

I denna publikation granskas budgeten för 2021, som riksdagen godkände i december. Avsikten är att ge en kort beskrivning av centrala teman i statsbudgeten 2021. Budgeten baserar sig på oberoende ekonomiska prognoser från finansministeriets ekonomiska avdelning, och de presenteras i den ekonomiska översikten.

Under 2020 minskar ekonomin med 3,3 procent och ökar med 2,5 procent 2021. Då coronapandemin stävjas under 2021 kommer ekonomin också att närma sig normalare tider. Dessförinnan kommer den ekonomiska tillväxten fortfarande att vara långsam på grund av ökade restriktioner, ekonomiska aktörers svaga förtroende och den ökande osäkerheten. BNP beräknas öka med 2,0 procent 2022 och med 1,4 procent 2023.

Det har skett en omfattande ökning i underskottet i de offentliga finanserna 2020 på grund av det svaga konjunkturläget och stödåtgärderna som genomförts på grund av coronavirusepidemin. Ekonomin återhämtar sig 2021, men situationen i de offentliga finanserna kommer att vara svagare efter recessionen än den var innan epidemin började. Under de närmaste åren räcker inte den synliga ekonomiska tillväxten till för att återställa saldot i de offentliga finanserna och de kommer därför att uppvisa ett klart underskott. Inom de offentliga finanserna råder en strukturell obalans mellan utgifter och inkomster.

Anslagen i budgeten för 2021 uppgår till 65,2 miljarder euro. Statens budgetekonomi beräknas uppvisa ett underskott på cirka 11,7 miljarder euro och statsskulden beräknas stiga till cirka 138 miljarder euro. Utgiftsnivån höjs av tillfälliga utgiftsökningar som hänför sig till coronavirussituationen. Dessutom höjs utgiftsnivån bland annat av ökade utgifter för arbetslöshet, lagbaserade och avtalsbaserade indexhöjningar, statens löneuppgörelse och de tilläggssatsningar som det fattats beslut om tidigare, som de beräknade utgiftseffekterna för HX jaktplansupphandlingen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy