Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023
Julkaistu

18.01.2021

ISBN

978-952-259-828-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-828-8

Asiasanat ja teemat

väkivalta, naisen asema, ennaltaehkäisy, poikkihallinnollisuus, kvinnors ställning, våld, förebyggande, förvaltningsövergripande

Sivumäärä

69

Info

I regeringsprogrammet ingår en föresats om att utarbeta ett program för bekämpning av våld mot kvinnor. Justitieministeriet tillsatte den 28 januari 2020 en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda bekämpningsprogrammet.

I beredningen av programmet har man beaktat bl.a. de rekommendationer som expertgruppen GREVIO som övervakar genomförandet av Istanbulkonventionen har gett Finland, befintliga bekämpnings- och åtgärdsprogram och strategier samt annan beredning i enlighet med regeringsprogrammet i anslutning till temat, såsom totalreformen av lagstiftningen om sexualbrott, bedömningspromemorior om behovet av separat kriminalisering av hedersrelaterat våld och kvinnlig könsstympning, granskning av lagstiftningen om besöksförbud, den förvaltningsövergripande handlingsplanen mot människohandel samt granskning av läget i fråga om medling och alternativa konfliktlösningsmetoder, inklusive medling av våld i nära relationer.

Programmets genomgående tema är förebyggande av våld. Programmet omfattar också hedersrelaterat våld och digitalt våld. Dessutom betonas arbetet med dem som begår våld samt utvecklandet av kompetensen hos myndigheterna inom förundersöknings- och straffprocesserna samt inom brottspåföljdssektorn.

Programmet genomför från hösten 2020 till våren 2023. Arbetsgruppen följer upp genomförandet av programmet och utarbetar en rapport om genomförandet av det i början av 2023. Dessutom görs en extern utvärdering av genomförandet av programmet.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy